Реєстр робіт

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ)

№ п/п Назва роботи Шифр роботи ВНЗ (повно та скорочено) Дата отримання Наявна апробація
1 2 3 4 5 6
1 Пристрій комбінованого захисту трифазних асинхронних електродвигунів Квіточка Таврійський державний агротехнологічний університет (ТДАУ) 16.01.2017
2 Збільшення потужності електромагнітного двигуна за рахунок використання неоднорідності стоячої лінії Енергія Харківський торговельно-економічний інститут Київського національно торговельно-економічного університету (ХТЕІ КНТЕУ) 16.01.2017 2 статті
1 тези доповіді
1 позитивне рішення про видачу патент
3 Підвищення продуктивності електромагнітної мішалки за рахунок оптимізації конструктивних параметрів Оптимізація Харківський торговельно-економічний інститут Київського національно торговельно-економічного університету (ХТЕІ КНТЕУ) 16.01.2017
4 Покращення якості пресування харчових продуктів за рахунок використання імпульсного електромагнітного поля Пресування Харківський торговельно-економічний інститут Київського національно торговельно-економічного університету (ХТЕІ КНТЕУ) 16.01.2017
5 Зменшення втрат при сортування харчових продуктів за рахунок удосконалення електромагнітного сепаратора Сортування Харківський торговельно-економічний інститут Київського національно торговельно-економічного університету (ХТЕІ КНТЕУ) 16.01.2017
6 Удосконалення системи охолодження трифазного трансформатора Oholodjenia transformatoriv Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
7 Математична модель аксіальної просторової електромагнітної системи з секторними твирніми перерізами стрижнімв і ромбічними котушками обмоток трифазного трансформаторами Matematychna model Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
8 Розробка автоматизованого електропривода установки сепарації молока з аналізом перехідних процесів рекуперації енергії в мережу Автоматизований електропривод Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
9 Конструкторсько-технологічні рішення активної частини електродвигуна для поліпшення пускових властивостей Konstruktorsʹko-tekhnolohichni Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
10 Розробка автономної електростанції для живлення силового обладнання виробничого процесу elektrostantsiya Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
11 Поліпшення пускових властивостей асинхронного двигуна при живлені від джерела обмеженої потужності Polipshennya Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
12 Розробка трансформатора блоку коректора напруги системи автоматичного регулювання збудження дизельної електростанції dyzelʹ Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
13 Розробка автоматизованого електропривода системи автоматичного зрощення аплікаторної стрічки пакувального автомату zroshchennya Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
14 Розробка розподільної мікропроцесорної системи обліку електроенергії elektroenerhiya Миколаївський національний аграрний університет (МНАУ) 16.01.2017
15 Підвищення надійності роботи печатних пристроїв шляхом конструктивної модернізації крокових двигунів Шлях Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) 16.01.2017
16 Дослідження електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з двошаровим ротором на основі методу скінчених елементів Двошар Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) 16.01.2017
17 Дослідження теплових параметрів асинхронних двигунів з фазним ротором у пускових режимах в умовах кранового електроприводу Кран Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) 16.01.2017
18 Дослідження магнітних втрат в однофазному трансформаторі напруги на основі методу скінченних елементів Однофаз Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) 16.01.2017
19 Розробка математичної моделі трансформатора струму на основі методу скінченних елементів Транс Дніпровський державний технічний університет (ДДТУ) 16.01.2017
20 Система стабілізації кутового положення елерону Перемикач Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харьківський авіаційний інститут” (НАУ ХАІ) 16.01.2017 2 тези доповіді
21 Система частотного керування двигунами насосної станції Частотник Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харьківський авіаційний інститут” (НАУ ХАІ) 16.01.2017
22 Структурно-системний аналіз та чисельний розрахунок магнітного поля в робочій зоні матриці поліградієнтного сепаратора Матриця Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (СНУ) 17.01.2017 1 тези доповіді
23 Підвищення ефективності роботи промислового підвісного залізовідділювача в умовах теплоелектростанції Технологія Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (СНУ) 17.01.2017
24 Дослідження сучасних засобів діагностування та прогнозування технічного стану електрообладнання Діагностика Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (СНУ) 17.01.2017
25 Дослідження впливу конфігурації магнітної системи на характеристики електромеханічного перетворювача енергії технологічного призначення Конфігурація Східноукраїнський національний університет імені В. Даля (СНУ) 17.01.2017
26 Розумна теплиця Мікроклім Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017
27 Аналіз індукційної канальної печі як об’єкта керування ІКП1 Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017
28 Керування процесом індукційного нагріву полімеру Індуктор Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017 +
29 Дослідження режимів головного двигуна конвеєра виробничої лінії ОКО Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017
30 Побудова оптимальних енергетичних режимів електродвигуна приводу компресора КОМГАЗ Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017
31 Дослідження параметрів надійності електронагрівачів камерної печі sdp Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017
32 Синхронізація функціонування електроагрегатів водопостачальної станції osns Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017
33 Оптимізація структури електронагрівачів системи керування мікрокліматом мікроклімат Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017
34 Оцінка енергоефективності сонячної панелі Сонячна панель Сумський державний університет (СумДУ) 17.01.2017
35 Підвищення пускового моменту трифазного асинхронного двигуна Асинхронний двигун Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) 18.01.2017
36 Семишарова математична модель магнітного поля асинхронної машини із зубчатим феромагнітними ротором Семишар Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) 18.01.2017
37 Математична модель електромагнітного поля у провідній електромагнітній двошаровій плиті при заданих збудженнях на її поверхні Збурення Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) 18.01.2017
38 Математична модель електромагнітного поля у провідній феромагнітній двошаровій трубі при заданих збудженнях на її поверхні Феромагніт Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) 18.01.2017
39 Редизайн асинхронного двигуна у двошвидкісний, який працює із співвідношенням швидкостей 1:2 при сталій потужності Двошвидкість Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) 18.01.2017
40 Редизайн асинхронного двигуна у двошвидкісний, який працює із співвідношенням швидкостей 1:2 при сталому моменті 2.0 Львівський національний аграрний університет (ЛНАУ) 18.01.2017
41 Порівняльний аналіз проектів трифазного асинхронного двигуна за двома методиками з оцінкою на основі чисельно-польового розрахунку його електромагнітних параметрів Тріо Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017 1 Стаття
42 Аналіз магнітного поля індуктора магнітного сепаратора на базі асинхронного двигуна в режимі неробочого ходу Водограй Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017 2 тези доповіді

1 стаття

43 Дослідження електромагнітних і силових параметрів та  процесів в турбогенераторі при несиметричному навантаженні Сім-несім Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017 2 тези доповіді

2 статті

44 Модернізація тягового рудничного двигуна постійного струму ДТН-45 з підвищенням його потужності до 60 кВт Руда Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017
45 Проектування асинхронного двигуна з повітряним охолодженням потужністю 5,5 кВт для приводу аварійної насосної станції гідросистеми літака
Ан-74
Авіа Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017
46 Модернізація асинхронного двигуна потужністю 1,5 кВт для привода промислового вентилятора та дослідження шляхів підвищення його енергоефективності Вентилятор Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017
47 Проектування трифазного асинхронного двигуна потужністю 15 кВт для привода промислового насоса та перевірка результатів за допомогою програми FEMM Насос Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017
48 Проектування турбогенератора потужністю 6 МВт з розімкненою системою повітряного охолодження Вітер Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017
49 Проектування двигуна постійного струму потужністю 1000 кВт для привода шахтної підйомної машини Шахта Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») 18.01.2017
50 Порівняльний розрахунок електричних параметрів двигунів методом кінцевих елементів МКЕ-АД ДВНЗ «Криворізький національний університет» (ДВНЗ КНУ) 19.01.2017 1 тези

акт впровад.

51 Розробка програмних та апаратних засобів для керування кроковими двигунами Кроковий дигун ДВНЗ «Криворізький національний університет»  (ДВНЗ КНУ) 19.01.2017 1 тези

акт впровад.

52 Розробка апаратних та програмних засобів для дослідження частотних методів курування АД ACS880 ДВНЗ «Криворізький національний університет»  (ДВНЗ КНУ) 19.01.2017
53 Бездатчикове керуванння вентильним реак-тивним двигуном
Бездатчиковий вентильний ДВНЗ «Криворізький національний університет»  (ДВНЗ КНУ) 19.01.2017 +
54 Дослідження енергоефективних режимів рекуперативного гальмування тягових асинхронних двигунів
Рекуперативне асинхронний ДВНЗ «Криворізький національний університет»  (ДВНЗ КНУ) 19.01.2017 +
55 Синхронний генератор з самозбудженням на постійних магнітах Автономні генератори ДВНЗ «Криворізький національний університет»  (ДВНЗ КНУ) 19.01.2017
56 Дослідження електричної машини з двома роторами для гібридних транспортних засобів
Два ротора ДВНЗ «Криворізький національний університет»  (ДВНЗ КНУ) 19.01.2017
57 Створення та вивчення безколекторного магніто-левітаційного сонячного двигуна Сучасний

двигун

ДВНЗ «Криворізький національний університет»  (ДВНЗ КНУ) 19.01.2017
58 Частотний пуск АД з короткозамкненим ротором при живленні від індуктивно-ємнісного перетворювача Індуктивно-ємнісне Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017 +
59 Контроль комутації щітко-колекторного апарату двигуна постійного струму незалежного збудження на основі відеопараметрів його іскріння SPARK Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017
60 Електромагнітні й енергетичні параметри  електромеханічних пристроїв з насиченою магнітною системою Ненасиченість Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017 +
61 Розробка та дослідження інтелектуальних моделей надійності електричних машин Інтелектуальність Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017 +
62 Розробка вакуумного вимикача 6/10 кВ для експлуатації в умовах вибухонебезпечного виробництва Вакуум Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017
63 Дослідження роботи синхронних двигунів у аварійних режимах із використанням математичних моделей Синхрон Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017
64 Автоматизація створення коло-польових моделей в програмному середовищі FEMM FEMM Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017
65 Лабораторний стенд по дослідженню принципів роботи та керування безщіткових двигунів постійного струму ЛС Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017
66 Електромагнітні та електромеханічні процеси в асинхронному двигуні з ексцентриситетом ротора ЕЕП Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) 19.01.2017
67 Математичне моделювання частотно керованого електропривода змінного струму Перетворювач частоти Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 20.01.2017
68 Дослідження термоелектричного генератора електричної енергії ТЕГ Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 20.01.2017
69 Оптимізація параметрів магнітної системи синхронного генератора зі збудженням від постійних магнітів Синхронний генератор Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 20.01.2017
70 Дослідження теплових режимів роботи барабанного магнітного сепаратора Барабанний сепаратор Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 20.01.2017
71 Пристрій вимірювання теплового потоку Вимірювач

потоку

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 20.01.2017 +
72 Дослідження магнітного поля магнітних систем сепараторів на постійних магнітах Магнітний сепаратор Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 20.01.2017
73 Дослідження точності контролю якості постійних магнітів методом дистанційної магнітометрії Постійний

магніт

Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) 20.01.2017
74 Дослідження шляхів підвищення показників надійності роботи електродвигунів кормоцеху свиноферми Надійність Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017 +
75 Розробка та дослідження схеми керування електропривода центрифуги для відкачування меду Джерело Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017 +
76 Розробка автоматизованої системи керування електроприводом скребкового транспортера Транспортер Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017 +
77 Розробка  та дослідження автоматизованої установки керування насосної установки високого тиску Установка Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017
78 Дослідження процесу вентиляції приміщення для утримання птахів та розробка системи захисту від несиметрії напруги електропривода вентиляційної установки Вентиляція Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017 +
79 Дослідження процесу вертикального переміщення сипучих матеріалів з розробкою автоматизованої системи керування електроприводом норії Норія Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017
80 Дослідження процесу регулювання мікроклімату з розробкою автоматизованої системи керування електроприводом вентилятора Мікроклімат Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017
81 Дослідження процесу роботи насосного агрегату з розробкою енергоощадного режиму роботи електродвигуна Ощадність Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017
82 Дослідження шляхів підвищення показників надійності роботи електродвигунів на основі зміни строків проведення ТО Двигун Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ) 20.01.2017 +
83 Аналіз електромагнітних процесів у коаксіальному кабелі з урахуванням його розмірів Кабель коаксіальний Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
84 7Визначення параметрів однофазних шихтованих пакетів шин шляхом чисельно-польового моделювання електричних і магнітних процесів Пакети шихтованих шин Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
85 Аналіз теплових процесів асинхронного двигуна змінного струму з короткозамкненим ротором Електромеханічне перетворення Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
86 Вплив розподілу електричних полів на параметри трансформатору під час короткого замикання Електричне поле Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
87 Розрахунок двомірного електромагнітного поля асинхронного двигуна методом скінчених елементів Електромагнітне поле Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
88 Визначення параметрів неробочого ходу асинхронного двигуна шляхом математичного моделювання методом скінченних елементів в структурі засобів ПЗ FЕММ Неробочий хід Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
89 Дослідження впливу на параметри короткого замикання і неробочого ходу струмового навантаження та фазної напруги Пшеничне поле Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
90 Аналіз розподілу магнітного поля машини постійного струму Розподіл поля Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
91 Дослідження впливу грозових перенапруг на обмотку ВН трансформатора ТДН-63000/110-У1 із заземленою та ізольованою нейтраллю Перенапруга Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) 20.01.2017
92 Створення автоматизованої дослідницької установки для обробки імпульсним електричним струмом Надійність Донбаська державна машинобудівна академія (ДДМА) 20.01.2017
93 Проектування режимів роботи асинхронних електродвигунів за допомогою додатка Simulink середовища MatLab  Amemus patriam Луцький національний технічний університет (ЛНТУ)  23.01.2017
94 Розробка Simulink-моделі електроприводу синхронної машини методом моделювання реальних фізичних систем Pareamus legĭbus Луцький національний технічний університет (ЛНТУ)  23.01.2017
95 Оптимізація системи управління рівнем води в парогенераторі реактора ВВЕР – 1000 за допомогою  Simulink-моделі Acta non verba Луцький національний технічний університет (ЛНТУ)  23.01.2017
96 Simulink-моделі хаотичної поведінки динамічних систем електроприводу Posteritatis gloriae inservivamus Луцький національний технічний університет (ЛНТУ)  23.01.2017
97 Дослідження енергетичних характеристик фотоелектричних систем при роботі на автономній електричній мережі  Енерго-збереження Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) 23.01.2017
98 Обмеження перенапруг закритих ліній електропередач високої напруги Надійність електропоста-чання Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) 23.01.2017
99 Побудова перколяційно-фрактальної моделі провідності трансформаторного масла Перколяція Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА) 23.01.2017
100 Інноваційний синтез складних електромашинних агрегатів на основі їх генетичних програм Інновація Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ) 23.01.2017 Акт впровад. 2 Патенти  2 Статті
101 Розробка стенду для випробувань тороїдального електромеханічного дезінтегратора з магнітоелектричним збудженням Дезінтегратор Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ) 23.01.2017
102 Структурне передбачення і генетичний синтез нових різновидів електромеханічних систем типу «двигун-насос» Двигун-насос Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ) 23.01.2017
103 Структурно-системний аналіз інноваційного потенціалу функціонального класу синхронних реактивних двигунів на основі розшифрування їх генетичної програми Розшифрування Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НТУУ КПІ) 23.01.2017
104 Аналіз техніко-економічної ефективності силового трансформатора з комбінаціями провідникових матеріалів Антек Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 24.01.2017
105 Експериментальне і теоретичне дослідження статичних і динамічних режимів роботи регульованих асинхронних двигунів Екстеор Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 24.01.2017
106 Дослідження та оптимізація силових трансформаторів з різним графіками навантаження Досграф Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 24.01.2017
107 Дослідження синхронних моментів в асинхронних двигунах с нетрадиційними обмотками Синхро Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 24.01.2017
108 Дослідження і проектування сухих трансформаторів Магнитранс Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 24.01.2017
109 Дослідження та оптимізація регульованого електроприводу з асинхронними двигунами Досасинхр Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 24.01.2017
110 Дослідження режимів роботи потужних АД при однофазному живленні Досреж Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 24.01.2017
111 Дослідження та класифікація обмоток силових трансформаторів Кластранс Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) 24.01.2017
112 Дослідження системи автоматичного керування електроприводом на основі синхронного двигуна на постійних магнітах Оптимальні регулятори електроприводу на основі СДПМ Кіровоградський національний технічний університет (КНТУ) 24.01.2017
113 Дослідження режимів роботи та автоматизація процесів управління плавним пуском асинхронних двигунів в системі водопостачання Плавність Кіровоградський національний технічний університет (КНТУ) 24.01.2017
114 Дослідження та аналіз ефективності використання перетворювачів частоти в електроприводах обєктів житлово-комунального господарства Житло Кіровоградський національний технічний університет (КНТУ) 24.01.2017
115 Удосконалення системи електропостачання промислового підприємства з дослідженням ефективності використання частотно-регульованого електроприводу Ефект Кіровоградський національний технічний університет (КНТУ) 24.01.2017
116 Математичне моделювання системи асинхронних двигунів головних циркуляційних помп ядерного реактора ВВЕР-1000 АТОМ Національний університет «Львівська політехніка» (НУ ЛП) 25.01.2017
117 Джерело потужності для систем індукційного нагріву Нагрів Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)  25.01.2017

Календар подій

  • No upcoming events
AEC v1.0.4

Кафедра на Facebook

Корисні посилання


14
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics