Організація, плануваня та проведення експерименту

Зміст навчальної дисципліни

Дисципліна вивчає: основні поняття та принципи планування експерименту; критерії оптимальності та особливості планів експерименту; вибір, порядок побудови плану та та організація проведення експерименту; методи розрахунку параметрів математичної моделі об’єкту дослідження, оцінка їх значущості та адекватності отриманої моделі; методи пошуку оптимальних умов та екстремуму функції відгуку.

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення дисципліни є: підготовка майбутніх інженерів до науково-технічної та організаційно-методичної діяльності, пов’язаної з проведенням експериментальних досліджень; вибір та складання плану експерименту; організація експерименту та проведення вимірювань відгуку об’єкту досліджень; аналіз результатів досліджень, що включає побудову математичних моделей об’єкту досліджень, визначення оптимальних умов, пошук екстремуму функції поверхні відгуку.

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна базується на знанні дисциплін:

 • «Вища математика»
 • «Інформатика»
 • «Основи метрології та вимірювань»

Матеріали дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних апаратів» використовуються під час дипломного проектування.

Види занять з дисципліни: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • методи й засоби контролю якості електромеханічної продукції, організацію й технологію її сертифікації
 • правила проведення випробувань і приймання електромеханічіної продукції
 • способи аналізу якості електромеханічіної продукції, організації статис-тичного контролю якості й керування виробничими процесами
 • метод планування експерименту при побудові математичної моделі об’єкта
 • методики проведення активного й пасивного експерименту на електричних машинах і апаратах
 • існуючі види математичних моделей та особливості їх статистичного аналізу
 • структуру завдань в електромеханічних системах, розв’язуваних за допомогою методу планування експерименту
 • особливості планування експерименту для одержання математичної моделі реального електромеханічного об’єкта
 • підхід щодо аналізу поведінки об’єкта за допомогою отриманої математичної моделі
 • види завдань в електричних машинах та апаратах,що вирішуються за допомогою методу планування експерименту

уміти:

 • розробляти нові й переглядати діючі стандарти, технічні умови та інші документи із стандартизації та сертифікації
 • обгрунтовувати технологію розробки й атестації методик виконання ви-мірів, випробувань і контролю
 • використовувати комп’ютерні технології для планування й проведення робіт зі стандартизації, сертифікації й метрології
 • застосовувати методи аналізу даних про якість електромеханічної про-дукції й способи відшукання причин браку
 • розробляти математичні моделі реальних об’єктів на основі планування активного й пасивного експерименту
 • аналізувати функціонування реальних об’єктів і оптимізувати їхню роботу з різних критеріїв

Файли для завантаження

НазваРозмірЗавантажень
ОППЕ: Навчальна програма (магістри)94.7 KB241
ОППЕ: Навчальна програма (спеціалісти)93.7 KB320
ОППЕ: Робоча навчальна програма (магістри)331.3 KB245
ОППЕ: Робоча навчальна програма (спеціалісти)312.3 KB290

 

 

Нет комментариев

Будьте первым, кто оставит комментарий.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться чтобы оставить комментарий.

Календарь событий

 • Нет приближающихся событий
AEC v1.0.4

Кафедра на Facebook

Полезные ссылки


3
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics