Надійність і діагностика електричних машин і апаратів

Зміст навчальної дисципліни

Дисципліна вивчає: показники безвідмовності, довговічності та працездатності; комплексні показники надійності електричних машин; основні математичні моделі, що використовуються при розрахунках надійності, та особливості їх застосування; надійність невідновлюваних та відновлюваних систем; визначення показників надійності за експериментальними даними; розрахунок надійності електричних машин та їх основних вузлів; способи та шляхи підвищення надійності електричних машин; розробка та експлуатація вимірювальних модулів комп’ютеризованих систем діагностики (КСД); математичне та технічне забезпе-чення вимірювань параметрів електричних сигналів довільної форми за допомогою вимірювально-діагностичного комплексу (ВДК); метрологічне забезпечення комп’ютеризованих систем діагностики; проектування та розробка промислових систем діагностики.

Мета навчальної дисципліни

Метою дисципліни є: ознайомлення з методами та підходами щодо розрахунку показників надійності електротехнічних пристроїв, електричних машин та апаратів та навчання студентів принципам побудови та застосування математичного забезпечення для теоретичного прогнозування та експериментального визначення показників надійності, а також способам та шляхам їх підтримання та підвищення, надання знань щодо побудови сучасних комп’ютеризованих систем діагностики, їх математичного, програмного та метрологічного забезпечення, визначення похибок вимірювальних каналів, вірогідності контролю та діагностики, ознайомлення зі структурою реальних систем розподіленого збору та обробки інформації.

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна базується на знанні дисциплін:

 • «Вища математика»
 • «Теоретичні основи електротехніки»
 • «Електричні машини»
 • «Теплові розрахунки в електричних машинах»
 • «Електричні апарати»

Забезпечує вивчення дисциплін:

 • «Випробування, експлуатація і ремонт електричних машин»
 • «Випробування, експлуатація і ремонт електричних апаратів»

Види занять з дисципліни: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, самостійна робота.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • сучасний стан теорії надійності
 • показники та кількісні характеристики надійності
 • основні показники довговічності та ремонтопридатності
 • закони розподілу, що використовуються при розрахунках надійності
 • методики визначення надійності відновлюваних та невідновлюваних систем із різними видами резервування
 • методи оцінки надійності за результатами випробувань
 • статистику відмов різних видів машин та основні види їх пошкоджень
 • способи підвищення надійності електричних машин
 • основні питання щодо побудови та програмування режимів роботи комп’ютеризованих вимірювальних систем
 • структуру математичного забезпечення та алгоритми точного вимірювання параметрів сигналів при різних законах їх зміни
 • алгоритми визначення критеріїв діагностики та оцінки їх вірогідності
 • порядок розробки метрологічного забезпечення систем діагностики
 • задачі та методи конструювання
 • проектувальні підсистеми САПР
 • методи аналітичного представлення експериментальних даних
 • методи розв’язання диференційних рівнянь та їх систем

уміти:

 • розраховувати показники надійності, довговічності та ремонтопридатності
 • користуватись законами розподілу при розрахунках надійності
 • оцінювати надійність за експериментальними даними
 • визначати надійність окремих вузлів та електричних машин в цілому
 • будувати моделі експлуатаційної надійності електричних машин
 • користуватись методиками прискорених випробувань електричних машин

Файли для завантаження

НазваРозмірЗавантажень
НДЕМА: Навчальна програма109.6 KB1080
НДЕМА: Робоча навчальна програма422.4 KB381

 

 

Нет комментариев

Будьте первым, кто оставит комментарий.

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться чтобы оставить комментарий.

Календарь событий

 • Нет приближающихся событий
AEC v1.0.4

Кафедра на Facebook

Полезные ссылки


3
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics