Навчання у нас

+Лето_2016_школы [su_box title=»Завідувач кафедри» style=»soft» box_color=»#c1dcfb» title_color=»#2861c4″]Загірняк Михайло Васильович
Кафедру очолює ректор університету,
доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Загірняк Михайло Васильович.[/su_box]
[su_box title=»Контактні координати» style=»soft» box_color=»#c1dcfb» title_color=»#2861c4″]

Кафедра електричних машин та апаратів,
КрНУ ім. М. Остроградського
вул. Першотравнева 20, м. Кременчук, Полтавська обл.,
39600, Україна
тел. (536) 74-32-45  |  e-mail: ke@kdu.edu.ua

[/su_box]
[su_box title=»Кафедра здійснює підготовку:» style=»soft» box_color=»#c1dcfb» title_color=»#2861c4″]– бакалаврів і магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електричні машини і апарати».[/su_box]

Лабораторний стенд (ауд.1113, стенд №1)Набуття та закріплення теоретичних знань і отримання студентами практичних навичок роботи здійснюється під час проведення лабораторних і практичних занять у трьох спеціалізованих навчальних лабораторіях та комп’ютерному класі кафедри, де створена відповідна матеріальна-технічна база для дослідження електричних машин та апаратів, яка постійно вдосконалюється та оновлюється. Підготовлені до введення в експлуатацію лабораторія дослідження надійності та процесів старіння електричних машин та апаратів та лабораторія проектування, конструювання та випробування електричних мікромашин.Кафедра інтенсивно впроваджує у навчальний процес проекти лабораторного практикуму, що включають уніфіковане лабораторне обладнання та пакет методичного забезпечення до основних фахових дисциплін. Співробітники кафедри щорічно здійснюють підготовку нових підручників та методичних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України для студентів спеціальності “Електричні машини та апарати”.

Віртуальний лабораторний стенд: Дослідження генератора постійного струму змішаного збудженняНаукова діяльність співробітників кафедри зосереджена у рамках наукової школи “Магнітні поля великих робочих просторів електромагнітних апаратів та пристроїв” під керівництвом зав. кафедри, д.т.н., проф. Загірняка М.В. За результатами виконання наукових робіт за безпосередньою участю членів кафедри підписано договори про наукову співпрацю з Університетом Любляни, Словенія (2009 р.), та Технічним університетом Брауншвайга, Німеччина (2009 р.). У рамках останнього договору реалізовано обмін студентами, магістрантами та аспірантами, що працюють у розрізі зазначених вище напрямів наукової школи, з Інститутом електричних машин, приводів та транспорту Технічного університету Брауншвайга.

Основою свого стрімкого розвитку протягом останніх років кафедра вважає ефективну організацію студентської наукової роботи. Студенти кафедри залучаються до проведення робіт зі створення нового лабораторного обладнання, виконання госпдоговірних наукових робіт та робіт у філіалах кафедри на виробництві (ЗАТ “Електротехнічна компанія “Ампер”, ВАТ “Крюківський вагонобудівний завод”, ВАТ “Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат” та інші).

Захист наукового проектуСтуденти кафедри традиційно гідно представляють свій університет на ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності „Електричні машини та апарати” та ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом “Електромеханіка” для спеціальності “Електричні машини та апарати”, які, зважаючи на високий рівень досягнень кафедри у межах України, з 2008 р. проводяться на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

На сьогодняшній день студенти та магістранти кафедри щорічно мають понад 10 апробацій своїх наукових робіт на конференціях різних рівнів, публікують по 10-15 наукових праць, з яких більше половини є одноосібними, отримують захисні документи на інтелектуальну власність.

Диплом кандидата наукНа кафедрі функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю 05.09.01 – “Електричні машини та апарати”, що відповідає профілю спеціальності “Електричні машини та апарати”, за якою здійснюється підготовка студентів.

За напрямком діяльності кафедри в університеті створено спеціалізовану вчену раду Д 45.052.01 з правом прийняття до розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями: 05.09.01 – “Електричні машини та апарати” та 05.09.03 – “Електротехнічні комплекси та системи”, що надає можливість безвідривної підготовки фахівців до кваліфікаційного рівня доктора технічних наук.

Протягом 2009-2010 н.р. у рамках наукової школи підготовлено та захищено дві кандидатські дисертації за спеціальністю 05.09.01, результати яких упроваджено в умовах ВАТ “Первомайський електромеханічний завод ім. К.Маркса”. Згідно з перспективним планом захисту дисертаційних робіт, протягом 2011 – 2013 рр. співробітниками та аспірантами кафедри планується захист семи кандидатських та однієї докторської дисертації.

З моменту створення кафедри зусилля професорсько-викладацького складу зосереджені в основному на становленні навчального процесу, розробці навчально-методичної документації, створенні нових лабораторій за дисциплінами кафедри. Зокрема, викладачами кафедри розроблені програмні продукти та нові засади побудови сучасного навчально-лабораторного обладнання, запроваджені у навчальний процес сучасні засоби комп’ютеризації.

З метою оптимізації навчально-виховної та наукової роботи кафедра ЕМА підтримує творчі зв’язки та переймає досвід провідних наукових установ і вищих навчальних закладів, серед яких: Університет Любляни (Словенія), Технічний університет Брауншвайга (Німеччина), Університет Баджі Мокхтар (Алжир), Южно-Російський державний технічний університет (Росія), Інститут електродинаміки НАН України, Національний технічний університет України “КПІ”, Національний технічний університет “ХПІ”, Донецький національний технічний університет, Національний гірничий університет України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля та інші.

Перспективний план розвитку кафедри та досвід попередніх років передбачають участь співробітників кафедри у проведенні міжнародних наукових конференцій, у тому числі конференцій, що проводяться у дальньому зарубіжжі, згідно з графіком їх проведення.