Електротехніка в будівництві

Зміст навчальної дисципліни

Дисципліна «Електротехніка в будівництві» займається питаннями розрахунку та вивчення явищ, які характеризуються поняттями електричних струмів, напруг, потужностей, магнітних потоків, а також поняттями напруженості електричного та індукцією магнітного полів.

Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» є формування системи знань з питань електричної підготовки інженерів-будівельників, що дозволить їм кваліфіковано застосувати сучасні методи автоматизації технологічних процесів в будівництві, набути навики читання електротехнічної літератури та документації, що дасть можливість майбутнім спеціалістам у складі фахівців проектного відділу сприяти раціональному підбору електричних апаратів і машин.

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна базується на знанні дисциплін:

  • «Вищої математика»
  • «Фізика» (розділи «Електрика» і «Магнетизм»)

Види занять з дисципліни: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • властивості електричних кіл постійного та змінного струму;
  • призначення і можливості електричних машин і апаратів;

уміти:

  • використовувати на практиці електрообладнання;
  • читати електричні схеми і електротехнічну літературу.

Файли для завантаження

НазваРозмірЗавантажень
ЕБ: Самостійна робота212.9 KB344
ЕБ: Навчальна програма198.3 KB326
ЕБ: Робоча навчальна програма310.4 KB365
ЕБ: Лабораторні роботи757.2 KB567

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

EVENT LIST

[eventlist]

EMA on Facebook


5
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics