Subjects

Випробування, експлуатація та ремонт електричних апаратів

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна «Випробування, експлуатація та ремонт електричних апаратів» вивчає основні питання виробничої експлуатації, технічного обслуговування, організації й проведення ремонту, випробувань та вимірювань параметрів електричних апаратів.

Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» вивчає основні питання виробничої експлуатації, технічного обслуговування, організації й проведення ремонту, випробувань та вимірювань параметрів електричних машин.

Електричні апарати

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна «Електричні апарати» вивчає: класифікацію, призначення електричних апаратів; будову окремих вузлів та електричних апаратів у цілому; принципи вибору та застосування електричних апаратів; природу та фізичний зміст основних процесів, що мають місце в електричних апаратах; основні принципи проектування електричних апаратів.

Електричні машини

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна "Електричні машини" вивчає конструкцію, галузі застосування, режими роботи, напрями розвитку машин постійного струму, асинхронних машин, трансформаторів, синхронних машин.

Електротехніка в будівництві

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна «Електротехніка в будівництві» займається питаннями розрахунку та вивчення явищ, які характеризуються поняттями електричних струмів, напруг, потужностей, магнітних потоків, а також поняттями напруженості електричного та індукцією магнітного полів.

Енергоефективна експлуатація електричних машин

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна «Енергоефективна експлуатація електричних машин» вивчає: тенденції розвитку та підходи до енергозбереження в процесі експлуатації електричних машин; енергетичні властивості електричних машин та електроприводів; вибір раціональних режимів роботи електричних машин, експлуатацію електричних машин в сучасних енергозберігаючих системах регульованого електричного приводу.

Надійність і діагностика електричних машин і апаратів

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна вивчає: показники безвідмовності, довговічності та працездатності; комплексні показники надійності електричних машин; основні математичні моделі, що використовуються при розрахунках надійності, та особливості їх застосування; надійність невідновлюваних та відновлюваних систем; визначення показників надійності за експериментальними даними

Організація, плануваня та проведення експерименту

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна вивчає: основні поняття та принципи планування експерименту; критерії оптимальності та особливості планів експерименту; вибір, порядок побудови плану та та організація проведення експерименту; методи розрахунку параметрів математичної моделі об’єкту дослідження, оцінка їх значущості та адекватності отриманої моделі; методи пошуку оптимальних умов та екстремуму функції відгуку.

Основи автоматизованого проектування електричних машин і апаратів

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна вивчає: системи автоматизації проектування; процеси ав-томатизації проектування; методи моделювання електромеханічних перетворювачів; оптимізація проектів систем автоматизованого проектування; застосування чисельних методів в проектних розрахунках електричних машин; програмне забезпечення систем автоматизованого проектування.

Системи захисту електричних машин

Зміст навчальної дисципліни Дисципліна «Системи захисту електричних машин» вивчає: причини й наслідки найбільш розповсюджених несправностей електричних машин; основні види захисту електричних машин від аварійних режимів роботи; критерії вибору захисних апаратів та розрахунку їх уставок.

Технологія виробництва електричних машин

Предметом вивчення дисципліни є основні процеси та технології виробництва електричних машин.

EVENT LIST

  • No upcoming events
AEC v1.0.4

EMA on Facebook


8
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics