ВЕРЕМ: Навчальна програма

ВЕРЕМ: Навчальна програма
Г.Ю. Риков
Abstract
Навчальна програма з дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» для студентів напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка»
Keywords
ВЕРЕМ, навчальна програма
References
1. Котеленец Н. Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин : учебник для вузов / Н. Ф. Котеленец, Н. А. Акимова, М. В. Антонов. – Москва : Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.
2. Коварский Е. М. Испытание электрических машин / Е. М. Коварский, Ю. И. Янко. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 320 с.
3. Пястолов А. А. Эксплуатация и ремонт електроустановок / А. А. Пястолов, А. Л. Вахрамеев и др. – Москва : Колос, 1976. – 304 с.
4. Якобсон И. А. Испытания и проверки при наладке электрообору-дования / И. А. Якобсон. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 128 c.
5. Загірняк М. В. Електричні машини: підручник. 2-ге вид. / М. В. Загірняк, Б. І. Невзлін.– Київ: Знання, 2009. – 399 с.
6. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. – Міністерство палива та енергетики України. Затверджено наказом № 258 від 25.07.2006 р.
verem_np.doc
File Size60.9 KB
Date19.11.2013
Downloads244
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

EVENT LIST

  • No upcoming events
AEC v1.0.4

EMA on Facebook


8
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics