Ромашихіна Жанна Іванівна

Zhanna Romashykhinacтарший викладач,

кандидат технічних наук

тел.: +38 (0536) 74-32-45

У 2009 році «з відзнакою» закінчила Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» та отримала кваліфікацію наукового співробітника з електромеханіки.
З 2009 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі та працювала асистентом кафедри систем автоматичного управління та електроприводу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
У квітні 2015 р. захистила дисертацію на тему «Діагностика пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора» та отримала вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини й апарати.
З 2015 р. працює на посаді старшого викладача кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Має понад 30 наукових публікацій, з них 1 – патент на винахід, 6 – патенти на корисну модель, 11 статей у фахових виданнях (в тому числі у наукових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних) та близько 10 методичних розробок з різних дисциплін.

На кафедрі ЕМА викладає наступні дисципліни:

  • Автоматизоване проектування електричних машин та апаратів
  • Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин та апаратів
  • Електромагнітні розрахунки
  • Оптимізація електромагнітних та електромеханічних систем і пристроїв
  • Теоретичні основи електротехніки

Календар подій

  • No upcoming events
AEC v1.0.4

Кафедра на Facebook

Корисні посилання


15
Unique
Visitors
Powered By Google Analytics